от/до БЪРНО

 

ЦЕНОРАЗПИС от/до БЪРНО 2018
ВАРНА - БЪРНО Еднопосочен

Двупосочен фиксиран

Двупосочен отворен 6 месеца

 Възрастни  135 BGN / 70 EUR  220 BGN / 115 EUR   240 BGN / 125 EUR 
 Над 62 & до 26 год. 120 BGN / 62 EUR 200 BGN / 100 EUR  215 BGN / 110 EUR 
 Деца 0 - 12 год. 95 BGN / 49 EUR  155 BGN / 80 EUR  170 BGN / 87 EUR 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО - БЪРНО Еднопосочен Двупосочен фиксиран  Двупосочен отворен 6 месеца 
Възрастни 125 BGN / 65 EUR 210 BGN / 110 EUR  220 BGN / 115 EUR 
Над 62 & до 26 год.  115 BGN / 59 EUR 190 BGN / 98 EUR  200 BGN / 100 EUR 
Деца 0 - 12 год.  90 BGN / 45 EUR   150 BGN / 77 EUR 155 BGN / 80 EUR 
 СОФИЯ - БЪРНО Еднопосочен  Двупосочен фиксиран  Двупосочен отворен 6 месеца  
 Възрастни 115 BGN / 59 EUR 190 BGN / 98 EUR  200 BGN / 100 EUR 
 Над 62 & до 26 год. 105 BGN / 54 EUR 170 BGN / 87 EUR  180 BGN / 95 EUR 
 Деца 0 - 12 год. 80 BGN / 42 EUR 135 BGN / 70 EUR 140 BGN / 72 EUR