Политика за личните данни

Политика за личните данни и бисквитки

 
Лични данни се събират чрез тази интернет страница и се обработват от Болкан Хорн - Травел ООД и нейните партньори единствено за нуждите на предоставянето на електронни автобусни билети, при строго спазване на изискванията на законодателството в България.
 
За да се обработи и изпълни Вашата заявка за електронен билет и всички свързани с нея дейности, ние изискваме определени лични данни: име, фамилия, телефон за връзка, електронна поща. Като ни предоставяте личните си данни, Вие изрично потвърждавате и приемате Болкан Хорн Травел ООД, да се разпорежда с тях, в съответствие с настоящата политика и нормативна уредба в България.
 
В сайта balkanhorn.com Вие поръчвате услуги, предоставяни от Болкан Хорн Травел ООД. Чрез поръчването на въпросните услуги, Вие изрично се съгласявате Вашите данни да бъдат препратени от Болкан Хорн Травел ООД на трети лица - платежните оператори, които се нуждаят от тези данни, за да предоставят услугите, поискани от Вас.
 
Ние НЕ събираме, обработваме или запазваме, каквато и да е информация свързана с предоставяните от Потребителя данни за кредитни карти, банкови сметки или друг вид платежни средства. Тази информация се изисква и обработва от системите на платежните оператори, оторизирани да извършват тези плащания, в съответствие с техните условия и политики, те също така носят и отговорността за нейното опазване.
 
Ние предоставяме Вашите данни на компетентните власти или съда, само по тяхно искане и в случаите, когато се изискват от съответните закони.
 
Ние не носим никаква отговорност за щети, възникнали от неверни или непълни данни, предоставени от Вас.
 
Ние полагаме възможно най-големи усилия, включително предприемане на разумни технически и охранителни действия за защитата и безопасното съхранение на Вашите лични данни и за да защитим личните Ви данни от непозволен достъп, използване, както и подправяне или непозволено изтриване. Ние обръщаме особено внимание на безопасното предаване на личните данни. Тези данни се предават посредством шифровани канали, с подкрепата на най-съвременната технология на слой със защитени сокети (SSL).
 
Достъп до Вашите данни имат само лица, които се нуждаят от тях за комуникация с Вас, за предоставяне на информация, относно заявената услуга.
 
Ние от Болкан Хорн Травел ООД няма да използваме личните Ви данни за маркетингови цели, без Вашето изрично предварително съгласие.
 
Вие предоставяте личните си данни, при регистрацията си в нашия уеб сайт. При закупуването на електронен билет е необходимо да въведете имената на пътника, телефон за връзка, ел. поща и дата на раждане, ако това се изисква.
 
Ние не носим никаква отговорност за щети, възникнали от неверни или непълни данни, предоставени от Вас. 
 
Бисквитки (Cookies)
 
По време на използването на нашия уеб сайт, Вашият браузър съхранява "cookies" на устройството, през което сте го отворили. Ние съхраняваме данните, изпратени от Вашия браузър и компютър на нашия уеб сайт, през процеса на заявка на електронен билет. Ние ще използваме тези данни, само в обобщен вид, за статистически цели и за да получим възможност допълнително да развием предлаганите от нас услуги.
 
"Cookies" могат да се изтриват от Вашия браузър, ако желаете. Нашите "cookies" не съдържат лични данни.