от/до ЛОНДОН

 

 

ЦЕНОРАЗПИС от/до ЛОНДОН 2018
ВАРНА - ЛОНДОН Еднопосочен

Двупосочен фиксиран

Двупосочен отворен 6 месеца

 Възрастни 280 BGN / 129 £ 480 BGN / 219 £  500 BGN / 229 £ 
 Над 62 & до 26 год. 260 BGN / 119 £ 440 BGN / 199 £  460 BGN / 209 £ 
 Деца 7 - 12 год. 200 BGN / 92 £ 340 BGN / 159 £  360 BGN / 169 £
 Деца 0 - 7 год. 140 BGN / 65 £ 240 BGN / 219 £ 260 BGN / 119 £
ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ЛОНДОН  Еднопосочен Двупосочен фиксиран  Двупосочен отворен 6 месеца 
Възрастни 270 BGN / 124 £  460 BGN / 209 £ 480 BGN / 219 £
Над 62 & до 26 год.  250 BGN / 114 £  420 BGN / 194 £ 440 BGN / 199 £
Деца 7 - 12 год.  190 BGN / 87 £  330 BGN / 153 £ 340 BGN / 159 £ 
Деца 0 - 7 год. 135 BGN / 62 £ 230 BGN / 106 £ 240 BGN / 109 £ 
 СОФИЯ - ЛОНДОН Еднопосочен  Двупосочен фиксиран  Двупосочен отворен 6 месеца  
 Възрастни 260 BGN / 119 £  440 BGN / 199 £  460 BGN / 209 £ 
 Над 62 & до 26 год. 240 BGN / 109 £  400 BGN / 189 £ 420 BGN / 194 £
 Деца 7 - 12 год. 180 BGN / 83 £  310 BGN / 143 £ 330 BGN / 153 £
 Деца 0 - 7 год. 130 BGN / 60 £  220 BGN / 102 £ 230 BGN / 106 £